Đóng

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

Cầu vượt cao tốc Long Thành - Dầu Giây

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CC1-MEKONG


Phục vụ khách hàng bằng sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất

Mang đến cho cổ đông giá trị cổ phần cao nhất

Đảm bảo với đối tác bằng sự tin cậy lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CC1-MEKONG

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
CƠ SỞ HẠ TẦNG

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

6
NHÀ MÁY
150
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
900
NHÂN VIÊN
1001
Công trình đã thực hiện

TIN CÔNG TY

TIN CỔ ĐÔNG

TIN THỊ TRƯỜNG