Đóng

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CC1 – MEKONG hoàn thành mẻ đổ bê tông khối lớn 2.480 m³

     Ngày 27/5/2023 CC1 – MEKONG thực hiện thành công mẻ đổ bê tông khối lớn 2.480 m³
tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.
    Thông tin mẻ đổ:

  • Khách hàng: Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1)
  • Tổng Khối Lượng mẻ đổ: 2.480 m³
  • Mác : C30R28/120 – TYPE II
  • Hạng mục : Concrete of foundation STG #1
  • Tổng thời gian thực hiện mẻ đổ: 18 giờ 42 phút

Một số hình ảnh: