Đóng

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CC1 – MEKONG SẢN XUẤT TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

CBNV tuân thủ công tác khử khuẩn trước khi vào ca sản xuất / Employees Employees comply with disinfection before entering the business