Đóng

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CC1 – MEKONG triển khai phương án 3 tại chỗ tại các nhà máy, công trình xây dựng

CC1 – MEKONG triển khai phương án 3 tại chỗ tại các nhà máy, công trình xây dựng
CC1 – MEKONG deploys the three-on-site method of production at its factories, construction projects.
cc1-mekong-3-tai-cho

CC1 – MEKONG Trang bị vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác 3 tại chỗ.
CC1 – MEKONG Equipped with facilities and infrastructure for work three-on-site.

cc1-mekong-3-tai-cho 2

CC1 – MEKONG định kỳ xét nghiệm tầm soát Covid-19 đảm bảo an toàn sức khỏe CBNV.
CC1 – MEKONG periodically tests for Covid-19 to ensure the health and safety of employees.

          Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng phương án và tuyên truyền đến người lao động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong giai đoạn hiện tại với phương châm: vừa phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa thúc đẩy, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
          The Board of Directors of the Company set up a plan and propagates to employees to be ready to cope with any situations in the current period with the motto: both disease prevention and control, ensuring safety and health for employees, while promoting and developing production and business activities.