Đóng

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

XÂY DỰNG

Công trình: Cống ngăn triều Tân Thuận (Nhà Bè – TP. Hồ Chí Minh)

DỰ ÁN : GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ( GIAI ĐOẠN 1 )
GÓI THẦU : THI CÔNG HẠNG MỤC CỐNG KIÊM SOÁT TRIỀU TÂN THUẬN
PROJECT : ADDRESSING TIDEL FLOODING IN HO CHI MINH CITY AREA TAKING INTO ACCOUNT CLIMATE CHANGE FACTORS PHASE 1
PACKAGE: CONSTRUCTION OF TAN THUANSLUICE

Cong tan thuan

Địa điểm:Phường Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp đặt máy Trung Nam
Hình thức hợp đồng:Hợp đồng thầu chính
Giá trị hợp đồng:61.046.812.552 VNĐ
Loại, cấp công trình:Công trình hạ tầng kỹ thuật (Kè bảo vệ bờ, cống ngăn triều)
Thông số chính:Cung cấp và thi công kết cấu BTCT trên nền cọc PHC và cọc cừ SW
Thời gian thực hiện:06/2020 – 12/2020
Construction site:Tan Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Project owner:TrungNam Construction AndEngineering Corporation 
Type of contract:Main-Constructor 
Contract Value:61.046.812.552 VNĐ 
Description:Technical infraststucture ( Embankment protection, sluice gate )
Key specifications:Supply and construction of reinforced concrete structures on the foundation of PHC and SW piles 
Period:06/2020 – 12/2020