Close

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

Bien Hoa Factory

cc1-mekong-bien-hoa (1)cc1-mekong-bien-hoa (2)

logo_vuong

 Địa chỉ: Đường số 1, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

 Hotline: 

 Email: info@cc1mekong.com