Close

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

NEWS

CC1 – MEKONG JOIN HANDS TO FIGHT COVID-19

CC1 – MEKONG chuẩn bị dung dịch khử khuẩn tặng khách hàng / CC1 – MEKONG prepares disinfectant solution for customers
Đồng hành cùng BCH Dự án River Panorama – 89 Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP. HCM / Accompanying the River Panorama Project Management Board – 89 Hoang Quoc Viet, District 7, Ho Chi Minh City
Đồng hành cùng BCH Dự án Bcons Quang Phúc – Dĩ An, Bình Dương / Accompanying the River Bcons Quang Phuc Project – Di An city, Binh Duong province