Close

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

Uncategorized

Công trình: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu (Huyện Châu Thành – Tỉnh Hậu Giang)

­­­DỰ ÁN: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

PROJECT: SONG HAU THERMAL POWER PLANT 1

Địa điểm:Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Chủ đầu tư:Tập đoàn dầu khí Việt Nam
Hình thức hợp đồng:Hợp đồng thầu phụ
Giá trị hợp đồng:354.250.546.082 VNĐ
Loại, cấp công trình:Công trình công nghiệp – Nhiệt điện hạng I
Thông số chính:Hạng mục móng ống khói, FGD, Cửa nhận nước, Kênh xả, Bải thải xỉ
Thời gian thực hiện:10/2018 – 10/2021
Construction site:Phu Xuan hamlet, Mai Dam town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Project owner:Viet Nam oil and gas group
Type of contract:Sub-Constructor
Contract Value:354.250.546.082 VNĐ
Description:Industrial buildings Thermal No.1
Key specifications:Item chimney, FGD, Water intake door, channel discharge, Cylinder post
Period:10/2018 – 10/2021

HẠNG MỤC: THI CÔNG ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU / CATEGORIES : CONSTRUCTION ROAD TO SONG HAU Thermal Power Plant.

HẠNG MỤC: HẠNG MỤC ỐNG KHÓI, FGD, CỬA NHẬN NƯỚC, KÊNH XẢ, BẢI THẢI XỈ / CATEGORIES : SECTIONS OF SMOKE, FGD, WATER WINDOW, DISPUT CHANNEL, WASTE DISTRIC.