Đóng

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

 

Tên tiếng Việt:CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG
Tên tiếng Anh:Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company
Vốn điều lệ:80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng)
Mã số thuế:0314 301907
Trụ sở chính:Tầng 2, Toà nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại:(8428) 37402727 –  (8428) 37402828  Fax: (8428) 37402929 
Website:cc1mekong.com                                    Email: info@cc1mekong.com

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1.      Sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm;

2.      Sản xuất và cung cấp bê tông li tâm;

3.      Sản xuất và cung cấp bê tông đúc sẵn;

4.      Sản xuất và cung cấp gạch không nung;

5.      Xây dựng;

6.      Kinh doanh vật liệu xây dung;

7.      Kinh doanh bất động sản.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

1991 – 2002Công ty Liên doanh Bê tông Mê Kông được thành lập dưới hình thức liên doanh giữa giữa Tổng công ty Xây dựng số 1 – Việt Nam và Công ty Bytenet Corp Limited – Australia là Công ty đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp bê tông trộn sẵn.
2002 – 3/2017 Thành lập Công ty Mê Kông trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – TNHH MTV căn cứ theo Quyết định số 102/QĐ – TCT ngày 12 tháng 11 năm 2001 của HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ nguồn lực thiết bị, công nghệ, con người, kinh nghiệm và chuyên môn từ Công ty Liên doanh Bê tông Mê Kông.
4/2017 – nay Công ty Mê Kông chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314301907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21 tháng 03 năm 2017. Mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực xây dung, sản xuất bê tông li tâm, bê tông đúc sẵn, gạch không nung, kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng.